… der Beaujolais Cup beim CBdB muss leider ausfallen. 

26 GPdA CBdB Beaujolais 2020 460